تجربه خرید آسان با صنعت لوله

شماره تماس

021-66153400 021-66153500

زانو مغزی فلزی دیواری

زانو مغزی فلزی دیواری

سه راه بوشن فلزی

سه راه بوشن فلزی

زانو یکسر بوشن فلزی

زانو یکسر بوشن فلزی

مهره ماسوره بوشن فلزی

مهره ماسوره بوشن فلزی


بوشن یکسر فلزی

بوشن یکسر فلزی

زانو بوشن فلزی زوج

زانو بوشن فلزی زوج

سه راه مغزی فلزی

سه راه مغزی فلزی

زانو یکسر مغزی فلزی

زانو یکسر مغزی فلزی


مغزی یکسر فلزی

مغزی یکسر فلزی

سه راه بوشن فلزی دیواری

سه راه بوشن فلزی دیواری

شیر مغزی برنجی

شیر مغزی برنجی

شیر فلکه (کامل)

شیر فلکه (کامل)


سه راه مغزی فلزی دیواری

سه راه مغزی فلزی دیواری

شیر فلکه 45 درجه

شیر فلکه 45 درجه

بالاتنه شیر فلکه

بالاتنه شیر فلکه

مهره ماسوره دوطرف جوش

مهره ماسوره دوطرف جوش

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار

درپوش رزوه دار پایه بلند اورینگ دار

درپوش رزوه دار پایه بلند اورینگ دار

لوله تک لایه با فشار 20 اتمسفر

لوله تک لایه با فشار 20 اتمسفر


آداپتور فلنج پلیمری

آداپتور فلنج پلیمری

درپوش رزوه دار ساده

درپوش رزوه دار ساده

بست لوله

بست لوله

شابلون

شابلون

بست زوج لوله

بست زوج لوله

جعبه ابزار

جعبه ابزار

قالب دستگاه المنت

قالب دستگاه المنت

واشر بست ابتدایی

فلنج پلیمری

قیچی لوله بر

قیچی لوله بر

دسته دستگاه جوش

دسته دستگاه جوش

رنده لوله های فویل دار

رنده لوله های فویل دار

دستگاه جوش 2

دستگاه جوش

دستگاه جوش نیمه اتوماتیک

دستگاه جوش نیمه اتوماتیک

زانو 90 درجه چپقی
زانو 90 درجه چپقی
دستگاه جوش

دستگاه جوش

ترموستات دستگاه جوش

ترموستات دستگاه جوش

قالب دستگاه المنت 2

قالب دستگاه المنت

زانو 90 درجه تبدیل

زانو 90 درجه تبدیل

بوشن تبدیل

بوشن تبدیل

زانو 45 درجه

زانو 45 درجه

لوله فویل دار

لوله فویل دار

بوشن تبدیل 2

بوشن تبدیل

پل بست دار

پل بست دار

بوشن

بوشن

زانو 90 درجه

زانو 90 درجه

چهار راه

چهار راه

سه راه

سه راه

سه راه تبدیل

سه راه تبدیل

زانو بوشن فلزی دیواری

زانو بوشن فلزی دیواری

سه راه تبدیل 2

سه راه تبدیل

صفحه المنت

صفحه المنت

سه راه تبدیل

سه راه تبدیل

سه راه سه کنج

سه راه سه کنج


Warning: key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/sanatloo/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/builder/front.php on line 598